TOP

มันไม่น่ารักเหมือนการ์ตูนเลย เพราะสิ่งมีชีวิตนี้ เป็นฟังไจชนิดหนึ่ง ที่เป็นปรสิต และมันสามารถควบคุมร่างกายและจิตใจของสิ่งมีชีวิตที่เป็น Host ได้อีกด้วย

error: