TOP
Alolan Dugtrio

ผมของโปเกมอน Dugtrio ในภาค Sun and Moon อาจได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบหนึ่งของลาวา

โปเกมอน Dugtrio ในภาค Sun and Moon ซึ่งเรื่องราวของภาคนี้อยู่ในเขต Alola และใช้เกาะฮาวายเป็นฉากหลัง มีการออกแบบทรงผมใหม่ ซึ่งอาจได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบหนึ่งของลาวา เรียกว่า Pele’s hair (ผมของพระนางเปเล่)

Alolan Dugtrio อาจได้แรงบันดาลใจของทรงผมมาจาก Pele’s hair

โปเกมอน Dugtrio เป็นร่างพัฒนาขั้นที่ 2 ของ Diglett มันอาศัยอยู่ในอุโมงค์หรือถ้ำใต้พื้นดิน หรือบางครั้งอาจอาศัยอยู่ในต้นไม้ในป่า แต่ในโปโกมอนภาค Sun and Moon นี้ อยู่ในเขตของ Alola ซึ่งใช้เกาะฮาวายเป็นฉากหลัง เจ้า Dugtrio ซึ่งได้ถูกออกแบบทรงผมใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในเกมมากยิ่งขึ้น โดยอาจได้แรงบันดาลใจมาจาก Pele’s hair หรือ ผมของพระนางเปเล่

Dugtrio

Dugtrio ในโปเกมอนภาค Sun and Moon

พระนางเปเล่ เทพเจ้าภูเขาไฟของชาวฮาวาย

พระนางเปเล่ เทพเจ้าภูเขาไฟของชาวฮาวาย (ภาพจาก: Amino Apps)

Pele’s hair หรือ ผมของพระนางเปเล่ คืออะไร

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกลุ่มภูเขาไฟฮาวาย (Hawaii Volcanoes National Park) อาจพบกับสิ่งที่ดูเหมือนเส้นด้ายสีทอง พัดปลิวไสวตามสายลม นักภูเขาไฟวิทยาเรียกมันว่า Pele’s hair หรือเส้นผมของพระนางเปเล่ ตามความเชื่อเรื่องเทพเจ้าภูเขาไฟของชาวฮาวาย ซึ่งผู้คนเชื่อว่าการนำหินออกไปจากภูเขาไฟ เหมือนการขโมยกระดูกจากร่างนาง ทำให้นางโกรธและเกิดการระเบิดของภูเขาไฟขึ้น

Pele’s hair นี้เกิดขึ้นจากลาวาที่มีองค์ประกอบของบะซอลต์ (basaltic lava) หลอมละลายพุ่งขึ้นในอากาศ จากนั้นสะเก็ดของลาวาเหลวๆ ได้ปลิวไปตามลม กระแสลมที่พัด ประกอบกับสะเก็ดลาวามีอุณหภูมิเย็นลง ทำให้เกิดเป็นคริสตัลลักษณะคล้ายเส้นด้ายสีทอง มีความยาวตั้งแต่ 2-6 นิ้ว องค์ประกอบของคริสตัลที่ทำให้เกิดเป็นสีสันต่างๆ ก็จะแตกต่างกันไปตามอุณภูมิ แต่ส่วนมากจะเกิดเป็นสีทอง

อย่างไรก็ตาม Pele’s Hair นี้สามารถพบได้ในบริเวณภูเขาไฟอื่นๆ ทั่วโลก แต่ชื่อเรียกอาจแตกต่างกันออกไป

อ้างอิง: The Huffington Post, USGS, Wikipedia, Amino Apps

0/5 (0 Reviews)

ผู้ร่วมก่อตั้งชมรม SCIREN ชอบการทำสื่อและการตลาด ชอบวิทยาศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจ

error: