TOP

‘สมองมนุษย์ต่างจากสมองหนูที่นำมาขยาย’ Rosehip neuron เซลล์ประสาทชนิดใหม่ ที่บ่งบอกว่าสมองมนุษย์แตกต่างจากหนู

ทีมนักวิจัย 200 คน วิจัยและทำแผนที่ยีนข้าวสาลีของข้าวสาลีเพื่อใช้ในการดัดแปลงพันธุกรรมข้าวสาลีในอนาคต

คณะนักวิจัยไทยไปสำรวจขั้วโลกเหนือพบอุณหภูมิที่ขั้วโลกสูงขึ้นกว่า 5 องศาเซลเซียส และกลุ่มหมีขาวกำลังกินพืชเป็นอาหาร

พบยูคาริโอตไม่มีไมโทคอนเดรีย เป็นออร์แกเนลล์หรืออวัยวะภายในเซลล์เป็นครั้งแรก ผิดไปจากตำราที่เคยเรียนกันมา

นักวิทยาศาสตร์จากจีนเริ่มทดลองฉีดยีนดัดแปลง CRISPR–Cas9 เข้าสู่มนุษย์เป็นครั้งแรก เพื่อทดสอบความสามารถในการรักษาโรคมะเร็ง

การกลืนกินตัวเองของเซลล์เป็นกระบวนการสำคัญ เมื่อเซลล์ต้องการสารอาหาร ติดเชื้อ หรือซ่อมแซมส่วนที่เกิดความเสียหาย

error: