Stockholm
17 Oct, Wednesday
10° C
TOP

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก NASA ได้เผยแพร่งานวิจัยที่แสดงถึงหลักฐานว่าบนพื้นผิวของดวงจันทร์ในบริเวณขั้วเหนือและใต้มีน้ำแข็งอยู่จริง

NASA ร่วมกับมหาวิทยาลัย Bradley ได้ประกาศ 5 ทีมที่ชนะการแข่งขันการออกแบบบ้านพิมพ์ 3 มิติ

ดาวเทียม GOES-R ได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศแล้ว เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 6.42 น.