TOP

NASA ร่วมกับมหาวิทยาลัย Bradley ได้ประกาศ 5 ทีมที่ชนะการแข่งขันการออกแบบบ้านพิมพ์ 3 มิติ

ดาวเทียม GOES-R ได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศแล้ว เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 6.42 น.