TOP

สัมมนาพิเศษเรื่อง “Thai Arctic Expedition” โดย รศ.ดร.สุชนา วันที่ 23 ส.ค. 2561

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และประชาชนทั่วไป เข้าฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง “Thai Arctic Expedition” โดย รองศาสตราจารย์.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสำรวจขั้วโลกเหนือ ของทีมนักวิจัยไทย

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับผู้ร่วมวิจัยจากประเทศไทยท่านอื่นๆ อีก 13 ชีวิต เดินทางไปสำรวจขั้วโลกเหนือ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่าอุณหภูมิขั้วโลกโดยเฉลี่ยสูงขึ้น และสัตว์กินเนื้ออย่างหมีขาว เริ่มหันไปกินพืชแทนแล้ว รศ.ดร.สุชนา จะมาเล่าเรื่องราวให้และรายละเอียดอื่นๆ ให้พวกเราฟังเพิ่มเติมให้สัมมนาพิเศษนี้

หากใครไม่สามารถมาร่วมงานได้ ก็สามารถติดตามสรุปได้ในเว็บนี้เลยครับ

สัมมนาพิเศษเรื่อง “Thai Arctic Expedition”

(บรรยายเป็นภาษาไทย)

  • วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
  • เวลา 10:00 – 11:00 น.
  • ห้อง 224 ตึกชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0/5 (0 Reviews)

social · science · community

error: