TOP

จบจิตวิทยาคลินิก ชอบเขียนหนังสือวาดรูป เล่นเปียโน นอน อ่านหนังสือ อ่านการ์ตูน สอนเด็กๆ ถูกเด็กๆ สอน อาชีพรับจ้างสารพัด

‘สมองมนุษย์ต่างจากสมองหนูที่นำมาขยาย’ Rosehip neuron เซลล์ประสาทชนิดใหม่ ที่บ่งบอกว่าสมองมนุษย์แตกต่างจากหนู

error: