สไตล์ความรักของคุณ a b
สไตล์ความรักของเค้าคนนั้น a b
ตอนนี้คุณรักเค้าคนนั้นที่ระดับ
ตอนนี้เค้าคนนั้นรักคุณที่ระดับ