คุณพร้อมหรือไม่? เปิดแผนการส่งมนุษย์ไปอาศัยบนดาวอังคารของ Elon Musk

คุณพร้อมหรือไม่? เปิดแผนการส่งมนุษย์ไปอาศัยบนดาวอังคารของ Elon Musk

คุณ Elon Musk แห่ง SpaceX ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น Iron Man ในโลกความเป็นจริง ได้นำเสนอถึงแผนการที่จะพามนุษย์ไปอาศัยอยู่บนดาวอังคาร ภายใน 40-100 ปีข้างหน้านี้ Continue reading “คุณพร้อมหรือไม่? เปิดแผนการส่งมนุษย์ไปอาศัยบนดาวอังคารของ Elon Musk”