Superbugs การดื้อยา หายนะครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

Superbugs การดื้อยา หายนะครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

เกือบ 100 ปีมาแล้วที่ Alexander Fleming ได้ค้นพบยาปฏิชีวนะ ซึ่งได้กลายมาเป็นหนทางในการรักษาโรคติดเชื้อแทบทุกชนิดบนโลก หนทางที่ทุกคนคิดว่าจะทำให้โรคร้ายนั้นหมดไปพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ยุคที่ไร้คนเจ็บป่วย แต่จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อหนทางนั้น อาจนำไปสู่จุดจบของมนุษย์ Continue reading “Superbugs การดื้อยา หายนะครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ”