DynaFlash โปรเจคเตอร์ฉายภาพได้แบบเรียลไทม์ตามการขยับ บิด ดึง ของพื้นผิว จากญี่ปุ่น

DynaFlash โปรเจคเตอร์ฉายภาพได้แบบเรียลไทม์ตามการขยับ บิด ดึง ของพื้นผิว จากญี่ปุ่น

DynaFlash เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว โปรเจคเตอร์ที่มีความสามารถในการฉายภาพเรียลไทม์ตามการขยับ บิด ดึง ของพื้นผิว มีความสามารถในการฉายภาพด้วยความถี่ถึง 1,000 ภาพต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ภาพที่ถูกฉายนั้นเคลื่อนไหวได้สมจริงราวกับถูกสกรีนลงไปบนพื้นผิว

เทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ DynaFlash และเซ็นเซอร์ใหม่

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ในแลปของคุณ Ishikawa Watanabe ได้ประดิษฐ์โปรเจคเตอร์ชนิดใหม่นี้ชื่อ DynaFlash ให้มีความสามารถในการฉายภาพแบบ 8 บิต ที่มีความถี่สูงถึง 1,000 ภาพต่อวินาที (fps) มีดีเลย์เพียง 3 มิลลิวินาที และมีการเกิดภาพแฝงต่ำ ทำให้ภาพที่ฉายนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนภาพที่ฉายได้อย่างรวดเร็ว และทีมนักวิทยาศาสตร์นี้ยังได้ประดิษฐ์เซ็นเซอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ Deformable Dot Cluster Marker ซึ่งจะทำหน้าที่ในการมาร์คจุดแสงอินฟราเรดลงบนพื้นผิวเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ

Dynaflash โปรเจคเตอร์
Dynaflash โปรเจคเตอร์
Deformable Dot Cluster Marker
Deformable Dot Cluster Marker

สาธิตการใช้งาน

 

เมื่อ 2 เทคโนโลยีนี้มารวมร่างกัน จึงกลายเป็นโปรเจคเตอร์ใหม่ ที่สามารถฉายภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามการเคลื่อนไหวของพื้นผิว ซึ่งในการสาธิตการของนั้นพวกเขาใช้กระดาษ และเสื้อ มาขยับ บิด ดึง และภาพที่ได้ออกมานั้นสมจริงราวกับถูกสกรีนลงไปบนกระดาษหรือเสื้อนั้นจริงๆ เลย

เทคโนโลยีนี้อาจเป็นการเปิดโลกของแฟชั่นแบบใหม่ๆ รวมไปถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) รูปแบบใหม่ ก็เป็นได้

 อ้างอิง: Ishikawa Watanabe’s Laboratory

เขียนโดย

Nattakorn Leardthanapaichit

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ กำลังสนุกกับการพบปะผู้คน ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นพิเศษ
   
Tags: , , , , , , , , , ,