ขั้นต่อไปของ AI DeepMind สร้างสมองกลมาเล่นเกม StarCraft 2

ขั้นต่อไปของ AI DeepMind สร้างสมองกลมาเล่นเกม StarCraft 2

DeepMind ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Blizzard Entertainment ในการสร้าง AI หรือสมองกล มาเล่นเกม StarCraft 2 เพื่อแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์มีสามารถในการจดจำรูปแบบและคิดแผนการต่างๆ ได้ รวมถึงการดัดแปลงแบบแผนใหม่ตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับ โดยใช้ Deep Reinforcement Learning

DeepMind สร้าง AI มาเล่นเกม StarCraft 2

โปรเจคล่าสุดของ DeepMind เป็นการประกาศว่าได้ร่วมมือกับบริษัท Blizzard Entertainment ในการสร้าง AI หรือสมองกล มาเล่นเกม StarCraft 2 เพราะสภาพแวดล้อมของเกม StarCraft 2 นั้น มีความเหมาะสม เนื่องจากตัวเกมมีความซับซ้อนซึ่งอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ และในตอนนี้ทีมงานของ DeepMind ได้ร่วมมือกับผู้สร้างเกม StarCraft 2 ในการสร้าง API เพื่อมาใช้ในการสร้างสมองกลนี้เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนั้นทีมงานทั้ง 2 ยังได้พัฒนาแผนที่ในเกมแบบความละเอียดต่ำ และแยกลักษณะต่างๆ ของภูมิประเทศภายในเกมเช่น ที่ราบสูง ชนิดตัวละคร พลังชีวิต ออกเป็นสีต่างๆ และยังได้พัฒนาสถานการณ์ตัวอย่าง (curriculum scenarios) ขึ้นมาเพื่อให้นักวิจัยจากที่อื่นมาร่วมพัฒนาตัวสมองกลนี้ได้อีกด้วย

DeepMind สร้างสมองกลขึ้นมาเล่นเกม StarCraft 2 เพื่ออะไร

ภารกิจหลักของ DeepMind คือการสร้างสมองกลรูปแบบต่างๆ โดยการใช้ Deep Learning เพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและไม่ต้องอาศัยการสอนจากมนุษย์ ซึ่งการสร้างสมองกลขึ้นมาเพื่อเล่นเกมนั้นก็ตอบโจทย์ในเป้าหมายนี้ เพราะนักพัฒนาสามารถทดลองและปรับปรุงโปรแกรมสมองกลได้อย่างรวดเร็วและได้ผล

ก่อนหน้านี้ไม่นาน DeepMind ก็ได้พัฒนาสมองกลขึ้นมาเพื่อเล่นเกม 2 มิติชื่อดังของ Atari มาแล้วอย่าง Space Invader และเกมในสภาพแวดล้อมจริงอย่าง เกมโกะ ในชื่อ AlphaGO ซึ่งก็สามารถชนะเซียนระดับโลกลงไปได้

ดังนั้นการเขยิบไปอีกขั้นด้วยการสร้างสมองกลขึ้นมาเพื่อนเล่นเกม StarCraft 2 จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของหุ่นยนต์ในการจดจำรูปแบบและคิดแผนการต่างๆ ได้ รวมถึงการดัดแปลงแบบแผนใหม่ตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับ โดยใช้เทคนิค Deep Reinforcement Learning ซึ่งอาจจะนำมาประยุกต์ใช้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้

ภาพตัวอย่างภายในเกม StarCraft 2
ภาพตัวอย่างภายในเกม StarCraft 2
ภาพตัวอย่างภายในเกม StarCraft 2
ภาพตัวอย่างภายในเกม StarCraft 2

อีกนานไหมกว่า DeepMind จะสร้างสมองกลเล่นเกม StarCraft 2 มาแข่งกับมนุษย์

หนทางยังอีกยาวไกลกว่าสมองกลนี้จะมาเล่นเกม StarCraft 2 แข่งกับมนุษย์ได้ เนื่องจากตัวเกมมีความซับซ้อนมาก มีข้อมูลใหม่ให้ประมวลผลตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม DeepMind มีแผนที่จะปล่อยแพลตฟอร์มและส่วนต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ร่วมกับทาง Blizzard ให้กับนักวิจัยทั่วไปได้ในปี 2017

อ้างอิง: DeepMind

เขียนโดย

Nattakorn Leardthanapaichit

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ กำลังสนุกกับการพบปะผู้คน ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นพิเศษ
   
Tags: , , , , ,