[Update] นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ค้นพบวิธีการให้กำเนิดโดยไม่ต้องอาศัยเพศเมีย และยังต้องอาศัยเซลล์ไข่

[Update] นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ค้นพบวิธีการให้กำเนิดโดยไม่ต้องอาศัยเพศเมีย และยังต้องอาศัยเซลล์ไข่

สร้างตัวอ่อนของทารกได้โดยใช้เซลล์ผิวหนัง

นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ค้นพบวิธีการให้กำเนิดโดยไม่ต้องอาศัยเพศเมีย และไม่สามารถสร้างตัวอ่อน (embryo) ได้โดยปราศจากเซลล์ไข่

จากที่เราได้บอกไปว่านักวิทยาศาสตร์สร้างตัวอ่อนของทารกได้โดยใช้เซลล์ผิวหนัง ซึ่งจะมาทดแทนเซลล์ไข่ของเพศเมียนั้น เป็นความเข้าใจที่ผิด ความจริงก็คือทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Bath แห่งอังกฤษนำโดยดร. Tony Perry นั้นยังคงต้องการเซลล์ไข่ในการสร้างลูกของหนูขึ้นมา หรือมีชื่อเรียกทางชีววิทยาว่า Ooctyes โดยใช้วิธีกระตุ้นด้วยสารเคมี ให้เซลล์ไข่แบ่งตัวต่อ โดยปรกติแล้วเซลล์ไข่ในรังไข่จะแบ่งตัวค้างไว้ครึ่งทาง รอจนสเปิร์มมากระตุ้น จึงจะแบ่งตัวจนสมบูรณ์ จนกลายเป็นตัวอ่อนเอมบริโอ ขนาด 2 เซลล์ ที่มีจำนวนโครโมโซมเพียงแค่ครึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า แฮพพลอยด์

cc_embryo_16x9

จากนั้นทีมนักวิจัย จึงทำการดึงเอาตัวอ่อนที่ผ่านกระบวนการพาร์ธีโนเจเนซิส (การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ) นี้ มา 1 เซลล์จาก 2 เซลล์ แล้วฉีดสเปิร์มเข้าไป ปล่อยให้เซลล์พัฒนาจนสำเร็จกลายเป็นลูกหนู ที่สุขภาพแข็งแรง

จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่สามารถทำการเปลี่ยน “เซลล์ร่างกาย” เช่น ผิวหนัง ที่เป็นดิพพลอยด์ ให้เป็นแฮพพลอยด์ได้ ดังนั้นเราจึงยังต้องอาศัยเพศเมียในการให้กำเนิดอยู่ และชายกับชายหากจะให้กำเนิดบุตรได้ อาจจะต้องรองานวิจัยด้านการโคลนนิ่ง (ซึ่งอย่างไรก็ยัง “ต้องอาศัยเซลล์ไข่”) หรือรอเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไป

อ้างอิง: Science

อ่านเนื้อหาเดิม

เขียนโดย

Nattakorn Leardthanapaichit

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ กำลังสนุกกับการพบปะผู้คน ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นพิเศษ
   
Tags: , , , , , , , , ,