IBM สร้างโมเลกุลยักษ์ มีความสามารถในการกำจัดไวรัสได้หลายชนิด

IBM สร้างโมเลกุลยักษ์ มีความสามารถในการกำจัดไวรัสได้หลายชนิด

บริษัท IBM ร่วมกับสถาบัน Institute of Bioengineering and Nanotechnology (IBN) ในประเทศสิงคโปร์ ได้เผยถึงงานวิจัยในการสร้างโมเลกุลยักษ์ (macromolecule) ให้มีความสามารถในการตรวจจับและกำจัดไวรัสได้หลายชนิด โดยปัจจุบันประสบความสำเร็จในการกำจัดไวรัสอีโบล่า ไข้เด็งกี่ ไข้หวัดใหญ่ ชิคุนกุนย่า และอื่นๆ ในห้องทดลอง

โมเลกุลยักษ์ พร้อมความสามารถในการกำจัดไวรัสหลายชนิด

งานวิจัยนี้เผยแพร่ในวารสาร Macromolecules โดยทีมนักวิจัยได้สร้างโมเลกุลยักษ์ให้มีเป้าหมายไปที่ไกลโคโปรตีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่บนผิวนอกของไวรัสและมีความสามารถในการไปจับกับเซลล์ภายในร่างกายได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้เซลล์ของเราติดเชื้อและกลายเป็นโรคได้ในที่สุด

ขั้นตอนในการกำจัดไวรัสของโมเลกุลยักษ์นี้คือ

  1. เข้าไปจับกับไกลโคโปรตีนบนผิวนอกของไวรัส ทำให้ไวรัสไม่สามารถไปจับกับตัวรับ (receptor) บนผิวเซลล์มนุษย์เพื่อให้เกิดการติดเชื้อได้
  2. มีน้ำตาลที่เรียกว่า mannose ที่สามารถไปแย่งไวรัสจับกับตัวรับบนผิวเซลล์มนุษย์ได้เลยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  3. ถ้าไวรัสรอดจาก 2 วิธีข้างบนไปได้ โมเลกุลยักษ์จะมีท่าไม้ตายคือ จะทำให้ภายในเซลล์มนุษย์มีความเป็นเบสมากขึ้น ทำให้ไม่เอื้อต่อการจำลองตัวเองของไวรัส

แบบภาพแสดง โมเลกุลยักษ์ กำจัดไวรัส

นักวิจัยกลุ่มนี้ไม่ได้สร้างโมเลกุลยักษ์ให้มีเป้าหมายไปที่ RNA หรือ DNA ของไวรัส ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการต้านไวรัสแบบอื่นๆ เนื่องจากไวรัสสามารถกลายพันธุ์ได้ง่าย ทำให้ยากต่อการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอนของโมเลกุลที่จะสร้างขึ้น

โมเลกุลยักษ์นี้เข้าใกล้ความจริงแค่ไหนแล้ว

การทดลองภายในแลป โมเลกุลยักษ์นี้ประสบความสำเร็จในการต้านไวรัสบางชนิด ซึ่งรวมถึงไวรัสอีโบล่า โรคมาร์บูร์ก ไข้เด็งกี ไข้หวัดใหญ่ ชิคุนกุนย่า และไวรัสอื่นๆ ที่ทีมนักวิจัยคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จ ทำให้งานวิจัยนี้ดูมีความหวังในอนาคต แต่ก็ยังคงต้องอาศัยการทดลองอื่นๆ อีกมาก ก่อนที่จะนำมาทดลองใช้ในมนุษย์

ภาพจากกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด ลงสีจำลอง แสดงให้เห็นเซลล์ VERO E6 (สีเหลือง) ติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (สีน้ำเงิน)
ภาพจากกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด ลงสีจำลอง แสดงให้เห็นเซลล์ VERO E6 (สีเหลือง) ติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (สีน้ำเงิน)

อ้างอิง: Popular Science, Fast Company

เขียนโดย

Nattakorn Leardthanapaichit

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ กำลังสนุกกับการพบปะผู้คน ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นพิเศษ
   

ศุภเมธ ธาราสันติสุข

บัณฑิตจุลชีววิทยา (MCCU#39) หลงใหลในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจนเรียนต่อ ป.โท ก่อนจะพบความจริงอันโหดร้ายที่ว่ามันไม่ง่ายเลย
  
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,