125 ปี คืออายุขัยที่มากที่สุดของมนุษย์ ท่ามกลางข้อโต้แย้งที่ผลสรุปนี้อาจเร็วเกินไป

125 ปี คืออายุขัยที่มากที่สุดของมนุษย์ ท่ามกลางข้อโต้แย้งที่ผลสรุปนี้อาจเร็วเกินไป

ผลการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลประชากรโลกได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เสนอว่า มนุษย์อาจมีอายุขัยสูงสุดที่แน่นอน และโอกาสที่คนจะไปถึงตรงจุดนั้นได้ก็มีน้อยมาก ท่ามกลางข้อโต้แย้งจากนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ว่าผลการวิเคราะห์นี้ยังไม่ชัดเจนและยังไม่นับรวมการรักษาทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจเร็วไปที่จะได้ข้อสรุปนี้

125-year-is-limitation-of-human-lifespan-2

โอกาสที่มนุษย์มีอายุยืนมากขึ้นนั้น เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางการแพทย์ โภชนาการทางอาหารที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมและอื่นๆ อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น โดยเฉลี่ย ทารกในสหรัฐอเมริกาที่เกิดในช่วงนี้อาจมีอายุถึง 79 ปี หากเทียบกับปีค.ศ. 1900 ที่คนจะมีอายุยืนเพียง 47 ปีเท่านั้น

ข้อสรุปท่ามกลางความโต้แย้ง

ทีมนักวิจัยของ Jan Vijg นักพันธุศาสตร์ แห่ง Albert Einstein College of Medicine ในนิวยอร์คสรุปว่า โดยธรรมชาติแล้วขอบเขตของช่วงชีวิตมนุษย์นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 115 ปี แต่ก็มีในบางกรณีที่อาจจะมีอายุยืนมากกว่านี้อีก อย่างไรก็ตามการคำนวณจากความเป็นไปได้ในมนุษย์นั้นจะมีอายุได้ไม่เกิน 125 ปี ซึ่งก็มีโอกาสที่จะถึงจุดสูงสุดนี้เพียง 1 ใน 10,000 คนเท่านั้น

125-year-is-limitation-of-human-lifespan-1

นักวิทยาศาสตร์ทุกคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการสรุปทีมของ Vijg นี้ โดยคุณ James Vaupel ผู้อำนวยการสร้างแห่งสถาบัน Max Planck Institute for Demographic Research ประเทศเยอรมัน กล่าวว่า “ช่วงอายุของมนุษย์อาจพุ่งสูงขึ้นมากในหลายๆ ประเทศ แต่ในอีกหลายประเทศก็ยังไม่ได้ขึ้นไปสูงถึงขนาดนั้น โดยเฉพาะในบางประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ Vijg อย่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศคนมีอายุขัยโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก คือ 83.7 ปี สำหรับทารกที่เกิดในปี 2015 หรือในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีที่มีประชากรมากและมีโอกาสที่คนมีอายุยืนสูง ดังนั้นงานวิจัยของ Vijg คือข้อสรุปเพียงด้านเดียว”

คุณ Vijg ก็โต้กลับว่า ถึงแม้คนจะมีอายุยืนมากขึ้นอย่างใน 3 ประเทศที่กล่าวมานี้ แต่ในหลายปีมานี้ก็มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงดูเหมือนว่าในอนาคตช่วงอายุก็จะไม่เพิ่มมากขึ้นอีก

ข้อสรุปที่ยังไม่นับรวมการพัฒนาทางการแพทย์

นักวิจัยคนอื่นๆ ก็ยังอ้างถึงการพัฒนาทางการแพทย์ในอนาคตที่อาจทำให้มนุษย์มีอายุยืนมากขึ้น

อายุขัยของมนุษย์มีจำกัดแน่นอน หากเราไม่ไปยุ่งกับมัน

Richard Faragher นักชีวชราภาพวิทยา (Biogerontologist) มหาวิทยาลัย Brighton ประเทศอังกฤษ กล่าว

แต่คุณ Vijg ก็ยังแย้งต่อว่า “ผมไม่ได้บอกว่ายาหรือการวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering) ไม่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มค่าเฉลี่ยของอายุขัยมนุษย์ แต่มันจะช่วยให้เรามีอายุขัยมากขึ้นกว่า 115 ปี จริงไม่ อายุขับของมนุษย์นั้นถูกกำหนดด้วยยีนส์มากมาย ซึ่งคุณอาจจะปิดข้อจำกัดของอายุในกรณีหนึ่ง แต่ก็ยังเหลืออีกเป็นหมื่นกรณีที่อาจเกิดขึ้นมาแทนที่ได้”

ในท้ายที่สุด คุณ Aubrey de Grey นักชราภาพวิทยาชีวการแพทย์ (Biomedical gerontologist) หัวหน้านักวิทยาศาสตร์แห่ง SENS Research Foundation ในแคลิฟอร์นีย กล่าวว่า “ผลของงานวิจัยนี้ถูกต้อง แต่มันไม่ได้พูดถึงแนวโน้มการพัฒนาทางการแพทย์เลย จะพูดถึงก็แต่ประสิทธิภาพของการรักษาในอดีตปัจจุบันนี้เท่านั้น”

อ้างอิง: Nature, Dong, X., Milholland, B. & Vijg, J. Nature http://dx.doi.org/10.1038/nature19793 (2016).

เขียนโดย

Nattakorn Leardthanapaichit

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ กำลังสนุกกับการพบปะผู้คน ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นพิเศษ
   
Tags: , , , , , ,