TOP

ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ จึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำมากมายเกิดขึ้น

อาจารย์กำลังง่วนอยู่กับเลนส์ชุดหนึ่ง ซึ่งต้องรีบทำตัวโปรโตไทป์ให้เสร็จทันก่อนไปพรีเซนต์ที่กรุงบรัสเซล บทสัมภาษณ์ขนาดยาวจึงเริ่มต้นขึ้น

error: