TOP

มันไม่น่ารักเหมือนการ์ตูนเลย เพราะสิ่งมีชีวิตนี้ เป็นฟังไจชนิดหนึ่ง ที่เป็นปรสิต และมันสามารถควบคุมร่างกายและจิตใจของสิ่งมีชีวิตที่เป็น Host ได้อีกด้วย

หนทางที่ทุกคนคิดว่าจะทำให้โรคร้ายนั้นหมดไปพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ยุคที่ไร้คนเจ็บป่วย แต่อาจนำไปสู่จุดจบของมนุษย์

วันนี้จะกินอะไรดี? ปัญหาโลกแตกช่วงพักเที่ยงของใครหลายๆ คน แต่ด้วยเวลาที่ไม่มากทำให้สุดท้ายเราก็เลือกกินอะไรก็ได้ที่ง่ายๆ เร็ว แต่เคยคิดหรือไม่ ว่าในเมนูง่ายๆ เร็วๆ ที่เรากินเข้าไปนั้น

นอกจากความสวยงามของภูเขาที่โดดเด่นออกมาจากพื้นที่รอบข้าง ใครจะนึกว่าบริเวณที่ภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่ เคยเป็นทะเลมาก่อน!