เคมี


รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 2016: การสังเคราะห์เครื่องจักรโมเลกุล (molecular machines)

รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 2016: การสังเคราะห์เครื่องจักรโมเลกุล (molecular machines)

รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2016 มอบให้แก่ Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart, และ Bernard L. Feringa สำหรับการออกแบบและสังเคราะห์เครื่องจักรโมเลกุล (molecular machines)

(more…)


แหกกฎเคมี กลไกใหม่ของการเรืองแสง และโมเลกุลที่ไวต่อความหนืด

แหกกฎเคมี กลไกใหม่ของการเรืองแสง และโมเลกุลที่ไวต่อความหนืด

ทีมนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ (University of Vermont) และวิทยาลัยดาร์ตมัธ (Dartmouth college) ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบกลไกใหม่ของการเรืองแสงของสาร ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์หลอดไฟ LED หรือการถ่ายภาพทางการแพทย์ได้
(more…)


หมดยุคแบตเสื่อม! พบแบตเตอร์รี่ที่ใช้ได้นานกว่าเดิมถึง 400 เท่า

หมดยุคแบตเสื่อม! พบแบตเตอร์รี่ที่ใช้ได้นานกว่าเดิมถึง 400 เท่า

ปัจจุบัน smartphone, tablet หรืออุปกรณ์ลิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ในการให้พลังงาน แต่หลังจากใช้งานไปหลายพันรอบ แบตก็จะเริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ทำให้ตัวแบตสูญเสียความสามารถในการเก็บประจุไป แต่ข่าวดีก็คือตอนนี้ ทีมนักวิจัยจาก University of California, Irvine ได้ค้นพบ แบตเตอร์รี่ชนิดใหม่ ใช้ได้นาน กว่าเดิมถึง 400 เท่า (more…)