New Horizon


ภาพพาโนรามาความชมชัดสูง บรรยากาศการร้องเพลง “เพลงสรรเสริญพระบารมี” ณ สนามหลวง

ภาพพาโนรามาความชมชัดสูง บรรยากาศการร้องเพลง “เพลงสรรเสริญพระบารมี” ณ สนามหลวง

ภาพพาโนรามาความคมชัดสูงด้วย Gigapan บรรยากาศการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สนามหลวงโดยผศ.ดร.ชวาลย์ คูพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาเข้าร่วม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (more…)


พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานไอที

พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานไอที

พระอัจฉริยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประดิษฐ์และสร้างโปรแกรม ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบส.ค.ส เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งงานของพระองค์ทั้งหมดนี้มีส่วนในการจุดประกายให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ มากมายให้ทันนานาอารยะประเทศต่อไป

(more…)


พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จากของเล่นสู่เรือใบ ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง

พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จากของเล่นสู่เรือใบ ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงมีพระราชกรณียกิจกว่า 4,000 โครงการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาชีพ นับเป็นพระอัจฉริยภาพอันหาที่เปรียบมิได้ ในบทความนี้ จะกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการประดิษฐ์ (more…)


พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้

พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้

น้ำ ปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดำรงชีวิต ทั้งเป็นไปเพื่ออยู่ และเพื่อทำการประกอบอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ จึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำมากมายเกิดขึ้น (more…)


พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : แม่อยากให้เธออยู่กับดิน อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานแก่ประชาชน

พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : แม่อยากให้เธออยู่กับดิน อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานแก่ประชาชน

ถ้อยรับสั่งในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงความหมายของพระนาม “ภูมิพล” (more…)


มองโลกขนาดจิ๋ว ด้วย จุฬาฯ Smart Lens

มองโลกขนาดจิ๋ว ด้วย จุฬาฯ Smart Lens

ในทีแรกผมอยากไปสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยี แต่ในวินาทีที่เปิดประตูห้องแลปเข้าไป อาจารย์กำลังง่วนอยู่กับเลนส์ชุดหนึ่ง ซึ่งต้องรีบทำตัวโปรโตไทป์ให้เสร็จทันก่อนไปพรีเซนต์ที่กรุงบรัสเซล อาจารย์จึงเล่าเรื่องเลนส์นั้นให้ฟัง นั่นคือโปรเจค “จุฬาฯ Smart Lens” บทสัมภาษณ์ขนาดยาวจึงเริ่มต้นขึ้น (more…)