ติดต่อโฆษณา

/soscity/ คืออะไร?

คือนิตยสารออนไลน์ เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เขียนโดย นิสิตวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นข้อมูลทุกเรื่อง รับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดผ่านการตรวจสอบจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางทั้งสิ้น

ติดต่อโฆษณา

สามารถติดต่อโฆษณาได้ที่ www.facebook.com/soscitymagazine

หรืออีเมล์สอบถามได้ที่ cusciren(at)gmail.com