TOP

หลายคนอาจจะคิดว่า การพยายามสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวเกิดขึ้นในยุคที่มีวิทยาการสมัยใหม่ แต่เชื่อหรือไม่ว่า มนุษย์โลกเคยติดต่อสื่อสารกับใครสักคนนอกอวกาศมาตั้งแต่ยุค 80 แถมยังเคยส่งคำทักทายออกไปหามาแล้วด้วย!

error: