TOP

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เชื่อว่าเป็นสถานที่ในความทรงจำของใครหลายคน เราจึงอยากมาทำความรู้จักผู้ที่อยู่เบื้องหลังเสียงบรรยายในท้องฟ้าจำลองกรุงเทพกัน

สุ่มข้อไหนดีถึงจะมีโอกาสตอบถูกมากที่สุด แต่คุณรู้ไหมว่าตัวเลขต่าง ๆ ส่วนใหญ่ในโลกนี้ขึ้นต้นด้วยเลข 1 กันทั้งนั้น

error: