TOP

หาดทรายตามธรรมชาติก็มีสีดำได้ แต่มีได้แค่บางที่เท่านั้น ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟและการทับถมกันของหินแร่

พบยูคาริโอตไม่มีไมโทคอนเดรีย เป็นออร์แกเนลล์หรืออวัยวะภายในเซลล์เป็นครั้งแรก ผิดไปจากตำราที่เคยเรียนกันมา

เมื่อแคสสินีจะทำลายตัวเองด้วยการพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ หลังรับใช้มนุษยชาติมานานกว่า 20 ปี