TOP

พบยูคาริโอตไม่มีไมโทคอนเดรีย เป็นออร์แกเนลล์หรืออวัยวะภายในเซลล์เป็นครั้งแรก ผิดไปจากตำราที่เคยเรียนกันมา

เมื่อแคสสินีจะทำลายตัวเองด้วยการพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ หลังรับใช้มนุษยชาติมานานกว่า 20 ปี

error: