TOP

ที่นี่คือโอเอซิสและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองอย่างยังยืนขนาดใหญ่ ด้วยการหมุนเวียนพลังงานมาใช้อย่างเป็นระบบ

เมนทอลทำให้เย็นได้อย่างไร ความเย็นที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิที่ลดลงจริงๆ หรือเป็นเพียงความรู้สึกกันแน่

ท้องฟ้าอันแจ่มใส แต่ใครจะรู้ว่า อีกไม่กี่อึดใจต่อจากนี้ วินาทีสุดท้ายของชีวิตกำลังเคลื่อนตัวมาหาพวกเขา

หาดทรายตามธรรมชาติก็มีสีดำได้ แต่มีได้แค่บางที่เท่านั้น ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟและการทับถมกันของหินแร่

error: