TOP

วันนี้จะกินอะไรดี? ปัญหาโลกแตกช่วงพักเที่ยงของใครหลายๆ คน แต่ด้วยเวลาที่ไม่มากทำให้สุดท้ายเราก็เลือกกินอะไรก็ได้ที่ง่ายๆ เร็ว แต่เคยคิดหรือไม่ ว่าในเมนูง่ายๆ เร็วๆ ที่เรากินเข้าไปนั้น

นอกจากความสวยงามของภูเขาที่โดดเด่นออกมาจากพื้นที่รอบข้าง ใครจะนึกว่าบริเวณที่ภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่ เคยเป็นทะเลมาก่อน!

เชื่อว่าแทบทุกคนเคยประสบกับโรคผิวหนังที่อยู่คู่กับชีวิตวัยรุ่นมาทุกยุคสมัย โรคที่มา ๆ หาย ๆ แต่มาทีไรก็ทิ้งรอยไว้บนใบหน้าให้ปวดใจทุกครั้ง โรคผิวหนังโรคนั้นก็คือ 'สิว' นั่นเอง

ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ จึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำมากมายเกิดขึ้น